Meigasfora
O que vai a continuación é a colleita de pérolas cultivadas deste curso que está a piques de rematar. Aparece en dúas columnas para distinguir ós pais das criaturas, nun lado os profes e no outro os alumnos. Coa discreción que nos caracteriza diremos o pecado pero non o pecador.

ALUMNOS

Picture
Aristóteles foi a Atenas xunto a Platón para filosofar xuntos.
Aristóteles é un filósofo de clase media e el sempre se decanta por algo neutro.
Se chegamos a verdades contrarias ó verdadeiro... debemos darnos de conta de que esa verdade é falsa.(Sobre Tomé de Aquino).
Se hai problemas entre Razón e Fe, tiña razón a Fe.
O ser humano é superior ó animal porqué posúe a irracionalidade, pero non só basta con isto.
Posto que os sentidos son confusos e enganosos non nos levan á verdade, son infieis.
Agnosticismo: que nin apoiaba nin criticaba a relixión.
Laicismo: que prefire a relixión nun ámbito máis familiar e non ó aire libre.
Por outro lado a alma, parte inmortal que vai de corpo en corpo.
A Ilustración é a saída do home cara á maioría de idade.
Despois da II Guerra Mundial produciuse a diversión de Alemaña.
Os norteamericanos lanzaron sobre Xapón dúas bombas automáticas.
O plural de lente é lentellas


Xentileza de variados profesores

PROFESORES

Picture
- "Ah! Existe Burgos, lo?"  "Si, muller *Solo tú...Burgo de Arias...*"
- "A igrexa levábase de CLO-CLO un 10% da colleita agrícola, así, porque yo lo valgo"
- "Temos un corpo, e o corpo pide guerra"
- "Fusilarvos era pouco"
- "¡¡La madre que parió a Falete!!"
- "Mecajenas sapatillas!"
- "O voso futuro pinta máis negro có sobaco dun mono!"
- "E ahora aparece o sol, vaia merda de sol, que é parvo!"
- "E vós andades colgando fotos da clase no Tuenti? Iso é unha porcallada, seguro que é cousa de TELECINCO!"
- "Ah, no"   "Deixa o ano tranquilo"
- "Dios cho paje con moitos fillos"
- "Gústame o nome de ficha, FICHA!"


Xentileza de Tamara Castro para Meigas Fóra